Back to All Events

INRE RUM

  • Teater Giljotin AB Torsgatan 41 Stockholm (map)

Inre Rum med Teresia Björk och Matti Bye

”Varje människa är ett kalejdoskop vars rörelser får de ljusa och mörka skärvorna i

hennes inre att skapa ständigt föränderliga mönster. Ont och gott rör sig i oss alla,

betingar oss. Ibland bryter ett ljus igenom, en värme.

Varje mänskligt sammanhang är ett kalejdoskop där ljusa och mörka

människoskärvor skapar ständigt föränderliga mönster. Varje mänskligt

sammanhang är en rörelse. De inre rummen och de yttre betingar varandra,

förändrar varandra. Ljuset som bryter igenom. Värmen. Att fånga den rörelsen. Ett spår av den”.

// Maria Küchen

Dansaren/koreografen Teresia Björk och musikern/kompositören Matti Bye vill

under sin process i skapandet av föreställningen ” Inre Rum” dela med sig delar av

arbetet i en workinprogress för publik på Teater Giljotin.

Föreställningen bygger på research i ämnet godhet och de frågeställningar detta tema

väcker. Teresias och Mattis nära, avskalade och lyhörda samarbete på scen blir en

tolkning av ämnet och möjlighet till reflektioner och frågor.

Teresia och Matti samarbetar med författarinnan Maria Küchen, scenografen Sara

Selander och fotografen Magnus Skoglöf i detta projekt.

I direkt anslutning till denna workinprogress blir det ett samtal med Teresia och

Matti.

Välkomna in i godhetens, koreografins och musikens tecken!

Earlier Event: November 20
PAR I NARRAR
Later Event: November 27
STRANGE DEVELOPMENT