Quarto Physical Theater, in residence 2009 / 2010
Om: sammanför icke konstnärer och konstnärer från olika nischer och nationaliteter. Diskussionerna är alltid i centrum där skapandet grenar sig åt skilda håll. Den långvariga processen med interdisciplinär forskning med mångfalden av språk, tekniker, kulturer och trossatser – är vad som ger våra föreställningar dess egenart. Vårt skapande har bl.a. sina rötter i det antropofagiska manifestet som föddes under brasilianska modernismen och därigenom spegla samtidens politiska och sociala problem. Vi grundar oss på det radikala uttryckssätt som föds vid kreativa möten mellan människor. Kolla in: www.quartotheater.com