Davevariationerna En ljud/musik- och bildinstallation/performance 2010

Av: Mira Eklund Medverkande: Mira Eklund

Projektioner & Bild: Martin Malm Såhär beskrevs föreställningen 2010: Föreställningen sker kring en viss person, Dave, och en serie händelser.

Det handlar om Dave. Det handlar om ljudfältet. Det är ett sammelsurium, ett allt, ett frekvensområde.

Genom de olika akterna, varav en man kanske ej ens märker, guidas man via de talande/sjungande mikrofonerna, hörlurar, bilder, toner och högtalare runt Dave/jaget och får på så viss uppleva skeendet genom olika perspektiv.

”Alla finns på flera platser samtidigt. Då och nu och framtid sker ibland parallellt eller i en annan ordning. En händelse kan ta olik lång tid beroende på från vilket håll du observerar den. Snabba tankar förändrar rummen de färdas igenom