EXKLUSIV KONSERT 15 MARS KL 19:00!

Program: 
Albert Schnelzer "Solitude för solocello"     
Sven David Sandström "Fantasia nr 2 för pianotrio"
Brahms pianokvartett i a-moll

Musiker:
Anja Röhn - violin
Göran Fröst - viola
Erik Williams - cello
Maria Rostotsky - piano