EXAMENSKONSERT

Kungliga Musik Högskolan
Av Andreas Petterson med fler. (Fredag den 4 mars kl 19.00)

En konsert. Originalkompositioner. Teater och musik i tvetydigt likstämmiga improvisationer. Ett spännande möte. En oviss upplösning!

Varmt välkomna till Andreas Petterssons examenskonsert!
Den kommer bestå av två kortare akter:

- I första akten framförs originalkompositioner av Andreas med en kvartett bestående av:
Joel Karlsson - träblås
Rui Hallvares Andrade Paes - piano
Felisia Westberg - bas
Andreas Pettersson - trummor

- I andra akten framförs en kortare föreställning där improviserad musik och improviserad teater befruktar varandra i något ovisst och konstigt!
Då gästas kvartetten av:
Albin Vesterberg - gitarr
Ida Löfholm - teater
Erik Andergren - teater
Michael Forsberg - teater

Valfritt inträde!!!!
Ta med kontanter till mingel och fika i pausen!!!!

"Jag har under den senaste tiden odlat ett intresse för att kombinera olika konstarter, att låta sig läras och influeras av varandra. Detta har mynnat ut i ett experiment som jag kallar Frihet, jämlikhet och teater. I denna kortare föreställning som är ett forskande i konstnärligt skapande kommer vi kasta oss ut i improvisationer med avstamp i förbestämda situationer. Dessa situationer som kan drabba oss alla ska vi försöka gestalta med hjälp av musik och teater.

En av de viktigaste byggstenarna i experimentet är jämlikhet mellan konstarterna. Jag har därför skapat tre olika koncept där alla ges samma förutsättningar, musiker som skådespelare. Vi har aktivt jobbat med att byta roller i ensemblen för att motverka de stereotypiska hierarkierna och alla har tilldelats liknande direktiv oberoende av vad man utövar.

I varje scen kommer en skådespelare och en eller flera musiker vara ovetandes om situationen de hamnar i och vilka förutsättningar som finns. Dessa kommer för tydlighetens skull bära mössa!"