#backstage

#backstagelila.jpg

En flodvåg har sköljt igenom Sverige. Kvinnor har vittnat och skammens skynke har lyfts bort. Kvinnor har med mod och en stark solidaritet delat sina erfarenheter. Vi har sett att maktstrukturer, tystnadskulturer och härskartekniker används i samhällets alla rum. Äntligen! har många av oss ropat. Många yrvakna frågor och reaktioner av varierat slag har också väckts kring meetoo-rörelsen. Vilka röster ska få höras, vilka invändningar låser diskussionen i läger, vilka vidgar den? Ligger det något i den rädsla för folktribunaler och uthängningar, som vissa känner?

Vad blir nästa steg? Hur ser vi helhetsbilden, hur skapar vi en sann förändring där kvinnor och män på allvar har lika värde - och kan kommunicera på ett sätt som skapar respekt, bra samarbetsklimat och trygghet?

Vi vill med workshopen ”Backstage” undersöka vad som händer med oss alla, oavsett om vi är offer, förövare eller medmänniska. Syftet med workshopen är att samla material genom improvisationer för att forma pjäsen #Backstage. Workshopen kommer att använda och undersöka nyskrivet material av Emerson Berglund, Inger Edelfeldt och Kia Berglund.

”Pjäsens” tar sin utgångspunkt från repetitionerna av Rikard den III och Lady Ann. Den ”geniala regissören” som är förhäxad av Rikards förförelse av lady Ann ska nu iscensätta sin drömpjäs. Vi kommer att ha med flera av yrkeskategorierna på en teater; såsom teaterchefen, skådepelare, producent, praktikanten samt en journalist som följer repetitionerna. Sammanlagt 10 roller.

Under fem dagar ska vi repetera, improvisera och undersöka scener kring makt, tystnadskultur och härskartekniker. Material kommer att utvecklas tillsammans med skådespelare som i ledning av regissören Kia Berglund kommer improvisera utifrån skrivna situationer och karaktärsbeskrivningar. För att på den femte dagen presentera vårt arbete för en referensgrupp bestående av bland annat HR-personer, psykologer, jurister, fackombud/skyddsombud, och chefer.

Vi vill använda teaterkonsten som kraft att skildra det som sker i vårt samhälle, just nu, med djup och perspektiv. Vi vill vara en del av det som var teaters urform; att diskutera demokratin och makten. Hur kommer vi vidare? Hur kan vi medvetandegöra strukturer och nå ett jämlikt och rättssäkert samhälle?